O Nás

´ O Spoločnosti

                                   

                                           FAKTURAČNÁ ADRESA:                                              
BEZPEČNÉ LIEHOVINY S.R.O.
Železničná 665
049 51 Brzotín
Slovenská republika

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

P.O.BOX 119, 04801 Rožňava

 

IČO: 46879242

DIČ: 2023637319

IČ DPH: SK 2023637319

 

Číslo povolenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu: 566531300044

Vydal  - Colný úrad Košice, Národná trieda 27, 040 01 Košice dňa 23.7.2013

Spoločnosť BEZPEČNÉ LIEHOVINY S.R.O. zapísaná v OR OS Košice I., oddiel:  Sro, vložka č.30932/V, 7.11.2012

 

Web:    www.najlacnejsialkohol.sk

 

Prevádzka:   

Železničná 665, 04951 Brzotín

Telefón:    058/788 16 66 

                 058/788 16 67 

E-mail:  obchod@najlacnejsialkohol.sk

               objednavky@najlacnejsialkohol.sk

T-Mobile -       0904 918 077

                            0910 908 021  

Orange -          0915 931 910 

                            0910 908 021